Tag: Triển khai ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

Triển khai ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình 'Ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ'.