Tag: Trao sinh kế

Chương trình sinh kế cho thanh niên khuyết tật, khó khăn: Mong ước san sẻ gánh nặng cùng mẹ

Câu chuyện về những bạn trẻ dẫu khiếm khuyết về thể chất nhưng giàu ý chí vươn lên, không muốn mình thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Chương trình hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khuyết tật, khó khăn

Chương trình 'Sinh kế cho thanh niên khuyết tật, khó khăn' với kinh phí 1,8 tỉ đồng hỗ trợ cho 100 thanh niên khuyết tật, khó khăn tại TP.HCM và Hà Nội.