Tag: trào lưu chữa lành

Có nên 'chữa lành' theo trào lưu?

Liên Hiệp Quốc từng đưa ra thông điệp năm 2021 là năm của sự chữa lành. Tuy nhiên, chữa lành đang có 'nguy cơ' bị lạm dụng, làm biến tướng ý nghĩa ban đầu.