Tag: Trao giải sáng tác

Tuổi Trẻ đoạt giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về Bác

'Những dự án kết nối trái tim' của tác giả Kim Anh, ban Thanh niên của báo Tuổi Trẻ đoạt giải B ở lĩnh vực báo chí của giải thưởng.