Tag: Tranh dân gian Hàng Trống

Tranh dân gian Đông Hồ - Hàng Trống trong một 'diện mạo' khác

TTO - Có lẽ, khi các nghệ sĩ trẻ dám 'vẽ lại tranh dân gian' thì không lý gì công chúng lại không sẵn lòng thương mến ngay cả với những xưa cũ của cha ông.