Tag: trang trại tự động

Trung Quốc làm trang trại tự động cao nhất thế giới do AI quản lý

Trung Quốc công bố trang trại tự động cao nhất thế giới do trí tuệ nhân tạo (AI) quản lý ở thành phố Thành Đô.