Tag: Trần Thu Dung

Sách về Hội Tam Điểm bị nhắc tạm ngừng phát hành để sửa chữa

TTO - Cuốn sách ‘Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam’ của TS Trần Thu Dung do Omega Việt Nam phát hành nhận chỉ đạo từ Nhà xuất bản Hội Nhà văn - nơi xuất bản cuốn sách, yêu cầu ngưng phát hành để chỉnh sửa.