Thứ 5, ngày 27 tháng 1 năm 2022

  • Thơ tôi là thơ tình "đích thực"

    Thơ tôi là thơ tình "đích thực"

    AT - Nhà thơ Trần Nhuận Minh sinh năm 1944, quê làng Điền Trì, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, từ năm 1962 sống và viết tại khu mỏ Hồng Quảng, sau này là tỉnh Quảng Ninh. Ông nguyên là ủy viên hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Ông đã xuất bản 17 tập thơ, 3 tập truyện và 1 tập Đối thoại văn chương chung với nhà văn Canada Nguyễn Đức Tùng. Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.