Tag: Trần Minh Thành

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm

UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Trần Minh Thành - nhân viên bảo vệ hy sinh trong vụ cướp ngân hàng tháng 11-2023.