Tag: Trận hải chiến Hoàng Sa

Hoàng Sa, không ai quên lãng

TTO - Đã thành lệ, cứ 1-2 tháng, những người lính già từng tham gia trận hải chiến Hoàng Sa mấy chục năm trước lại góp với nhau ít tiền dưỡng già, tụ họp một buổi, ôn chuyện cũ bên lon bia, ly nước ngọt.