Tag: Trần Đình Cường

Ông Nguyễn Đức Lệnh làm phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM

TTO - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lệnh giữ chức phó giám đốc chi nhánh TP.HCM, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-1-2022.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM có phó giám đốc phụ trách mới

TTO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa ký quyết định giao cho ông Trần Đình Cường phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM từ ngày mai 1-12, sau khi ông Nguyễn Hoàng Minh nghỉ hưu.