Tag: Trạm tránh nắng nóng

Cần có trạm tránh nắng nóng

TTO - Mùa hè 2022, nước Mỹ đã triển khai nhiều trạm trú ẩn để người dân có thể tạm lánh ban ngày và ở lại qua đêm.