Tag: Trả lời công dân chưa thoả đáng

20/22 bộ, ngành không công bố lịch tiếp công dân

TTO - Mặc dù luật quy định bắt buộc phải công bố lịch tiếp công dân của người đứng đầu bộ, ngành, nhưng Ban Dân nguyện kiểm tra chỉ thấy Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin - truyền thông thực hiện.