Tag: tp.hcm tiêm vắc xin tại nhà

TP.HCM đến từng nhà tiêm vắc xin COVID-19 từ 23-8

TTO - Từ ngày 23-8, TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân, mời người dân từng hộ.