TP.HCM dừng triển khai "Chương trình tích hợp"

09/07/2014 00:01 GMT+7

Cần biết - UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo dừng ngay việc triển khai thực hiện đề án “Chương trình tích hợp”.

UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chương trình Cambridge đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai thí điểm trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Thời gian báo cáo thực hiện trong tháng 7/2014.

Báo cáo cần đánh giá kết quả từng mặt theo đề án thí điểm đã được phê duyệt (mặt tích cực, mặt hạn chế, nguyên nhân…); phân tích nguyên nhân ngừng triển khai chương trình này và những tác động ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

GfAQzYma.jpg

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo dừng ngay việc triển khai thực hiện đề án “Đổi mới dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình Việt Nam” (còn gọi là Chương trình tích hợp) trong khi UBND thành phố chưa phê duyệt đề án.

Nguồn: UBND TP.HCM

congtien_canbiet
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận