Tag: Tour mới năm mới

Tour mới năm mới - 2020

Ngoài các tour truyền thống như Bờ Đông ( NewYork – D.C), Bờ Tây (Los Angeles – Las Vegas - San Francisco) khởi hành hàng tuần, trong năm mới 2020, Du lịch Hoàn Mỹ giới thiệu các tuyến tour mới, độc đáo như sau.