Tag: tour diễn xuyên quốc gia

DJ Hoàng Anh 
lưu diễn xuyên quốc gia

TT - DJ Hoàng Anh - cánh chim đầu đàn trong giới DJ Việt Nam - sẽ kỷ niệm 15 năm theo nghề bằng tour diễn xuyên quốc gia.