Tag: tổng thu du lịch

Hà Nội thu gần 40.000 tỉ đồng từ du lịch trong 9 tháng đầu năm

TTO - Hơn 13,8 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39.690 tỉ đồng là kết quả mà ngành du lịch Hà Nội có được trong 9 tháng đầu năm 2022.