Tag: tổng giám đốc mới của PVN

Tổng giám đốc PVN tiết lộ nhiều đơn vị sụt doanh thu

TTO - Tổng giám đốc mới của PVN nói sẽ hướng PVN tới mô hình gọn nhẹ, hiệu quả hơn trong lễ nhận chức của mình. Trong bối cảnh khó khăn ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đưa ra giải pháp...