Thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính trên toàn quốc

16/05/2007 09:59 GMT+7

Từ ngày 1 đến ngày 30-7, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành đợt tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp lần thứ 3.

Đối tượng điều tra là toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và hiệp hội.

Riêng hai ngành hoạt động quản lý Nhà nước về quốc phòng và an ninh sẽ được điều tra riêng, cũng vào tháng 7.

Nội dung tổng điều tra là các chỉ tiêu chung, khái quát về các đơn vị, các chỉ tiêu về số lượng, trình độ lao động, và ngành nghề, thông tin về tài sản, vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Tổng cục Thống kê cũng sẽ điều tra một số chỉ tiêu về cơ sở và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị và thông tin bổ sung về các khu vực kinh tế đặc thù.

Theo TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận