Tag: Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Công xưởng hạnh phúc

Sau Tết, khi nhiều doanh nghiệp chật vật tuyển dụng, giữ chân người lao động, còn tại những công xưởng trực thuộc Tổng công ty Thương mại Quảng Trị người lao động đã trở lại làm việc. Không khí vào ca với nụ cười hạnh phúc.