Tag: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

Hà Nội và TP.HCM sắp có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

TTO - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) cho biết sẽ đẩy mạnh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch, lộ trình chi tiết. Hà Nội và TP.HCM là địa bàn trọng điểm ưu tiên đầu tư phát triển.