Tag: Tôn Thất Vĩnh

Công dân trẻ tiêu biểu: Nghiên cứu tách tế bào trong ảnh y khoa

TTO - Ba tháng thực tập ở Mỹ, Tôn Thất Vĩnh tiếp cận hướng nghiên cứu khá mới mẻ, đề xuất ý tưởng và nhận kết quả xuất sắc cuộc thi về tách tế bào trong ảnh y khoa tại hội nghị hàng đầu thế giới về ứng dụng tin học trong y khoa.