Tag: tồn đọng sổ đỏ

Khánh Hòa: Hơn 3.700 sổ đỏ đã ký nhưng nhiều năm không có người nhận

Danh sách hơn 3.700 hộ dân, cá nhân ở 40 xã, phường TP Nha Trang và huyện Khánh Vĩnh đã được cấp “sổ đỏ” và nay được công khai.

Khánh Hòa mời dân nhận hơn 4.500 sổ đỏ tồn đọng

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả rà soát và công khai hơn 4.500 sổ đỏ đã cấp theo hai dự án làm đồng loạt trước đây, nhưng còn tồn đọng để mời dân đến trao.