Tag: Tomato Children's Home

ChatGPT và cơn bão công nghệ có lấn vai người thầy?

ChatGPT và nhiều nền tảng công nghệ khác cho học sinh nguồn tiếp cận tri thức rộng lớn. Nếu người thầy không tự học công nghệ, đồng nghĩa họ sẽ đứng yên...