Tag: Tom Wagg

Thiếu niên 15 tuổi phát hiện hành tinh mới

TTO - Ở tuổi 15, Tom Wagg là một trong những người trẻ nhất tìm ra hành tinh mới cách Trái đất 1.000 năm ánh sáng: một hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời.