Tag: tội phạm cưỡng hiếp

Ấn Độ phạt tội phạm cưỡng hiếp giặt quần áo cho 2.000 phụ nữ

TTO - Một thanh niên Ấn Độ bị buộc tội cưỡng hiếp bất thành được tại ngoại với điều kiện phải giặt quần áo cho khoảng 2.000 phụ nữ trong làng suốt 6 tháng.