Tag: Tôi đi học

Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa

TT - Từ ngày cậu bé Ký bắt đầu dùng chân viết nên câu chuyện Tôi đi học đến nay đã gần tròn 60 năm. 60 năm làm thần tượng của nhiều thế hệ.