Tag: tốc độ gió

Anh tìm cách ngăn chặn hiệu ứng 'gió nhà cao tầng' ở London

Các biện pháp ngăn chặn hiệu ứng 'gió nhà cao tầng' được đưa ra khi trong những năm qua, hàng loạt tòa nhà chọc trời đã thi nhau mọc lên tại thủ đô London của Anh.