Tag: toàn dân hiến máu

Hiến máu hiếm mùa COVID-19

TTO - Các nhóm máu thiếu nhất trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và cách ly xã hội là máu nhóm A (chiếm 25% dân số) và nhóm O (có tới 45% dân số).