Tag: Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng

Giảng viên ĐH Fulbright VN Nguyễn Xuân Thành vào Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ sung thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.