Tag: Tình Việt - Lào anh em

Tình Việt - Lào anh em: 'Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa'

Việt - Lào có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, 'hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa', luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn.