Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022

  • Tinh thần mùa lễ hội

    Tinh thần mùa lễ hội

    TTCT - Tim Kennedy tốt nghiệp thạc sĩ báo chí và phê bình điện ảnh Đại học New York. Là một công dân thiên niên kỷ của thế hệ toàn cầu, anh đã sống và làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Tim chia sẻ cảm nhận của mình về không khí mùa lễ hội ở thời đại đa văn hóa, trong cái Tết đầu tiên của anh ở Việt Nam.