Tag: Tình người trên chợ nổi Long Xuyên

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Tình người trên chợ nổi Long Xuyên

TTO - “Chuyến ghe nghĩa tình, hành trình không giới hạn” - Đó là khẩu hiệu hoạt động của nhóm thiện nguyện ở tỉnh An Giang nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung tay chia sẻ khó khăn với người yếu thế trong lúc dịch bệnh.