Tag: tính kỷ luật

Người Đức đối đầu với COVID-19 đầy ấn tượng nhờ đâu?

TTO - Sống ở Đức hơn 30 năm, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là tính kỷ luật của người Đức. Tính cách đó đã giúp họ đối đầu với dịch đầy ấn tượng.