Tag: tình hình giáo dục

Luật giáo dục đại học: Cần thiết nhưng chớ vội vàng

TT - Theo nhiều đại biểu, dự thảo Luật giáo dục ĐH lần 4 vẫn cần phải bổ sung nhiều nội dung, cụ thể hóa nhiều điều trước khi trình Quốc hội.