Tag: Tỉnh đầu tiên của Trung Quốc xoá bỏ hạn chế sinh đẻ

Tỉnh đầu tiên của Trung Quốc xóa bỏ hạn chế sinh đẻ

Một tỉnh của Trung Quốc sẽ dỡ bỏ "lệnh cấm" sinh con đối với những người chưa kết hôn và loại bỏ giới hạn số con nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh của đất nước.