Tag: tín chỉ carbon

Trường đầu tiên đào tạo về tín chỉ carbon tại Việt Nam

Chương trình đào tạo tín chỉ carbon này sẽ bắt đầu từ năm 2024, tuyển khoảng 50 học viên trong năm đầu tiên.

Việt Nam là 1 trong 5 nước đạt ngưỡng giảm phát thải carbon

Việt Nam là 1 trong 5 nước đạt được ngưỡng giảm phát thải cacbon đề ra trong mục tiêu Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC).

Sớm xúc tiến để bán tín chỉ carbon rừng Cần Giờ

Qua 45 năm phục hồi, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, định hướng sắp tới là xúc tiến để bán tín chỉ carbon của rừng Cần Giờ.

Kiên Giang sẽ bán tín chỉ carbon khoảng 30.000 ha trong năm 2024

Năm 2024, Kiên Giang có 60.000ha lúa nằm trong đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Tín chỉ carbon là chuyện tiền tươi, thóc thật

Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong các nước tạo tín chỉ carbon và đã thu được 1.200 tỉ đồng nhờ bán tín chỉ này. Theo lộ trình, đến năm 2025 nước ta sẽ thành lập sàn giao dịch carbon.

Việt Nam thu 1.200 tỉ đồng từ bán tín chỉ carbon rừng

Lần đầu tiên Việt Nam chính thức bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng và thu về 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỉ đồng).

Quảng Bình thu hơn 80 tỉ đồng từ bán tín chỉ carbon

Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Bình thu được hơn 80 tỉ đồng nhờ nguồn tiền từ bán tín chỉ carbon của rừng.

Việt Nam đang bán lúa non tín chỉ carbon giá bèo

Việt Nam đang "bán lúa non" tín chỉ carbon với giá bèo bọt. Đến lúc Chính phủ thực hiện các cam kết Net-zero thì không đủ cho thị trường.

Thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2025

Việt Nam đang xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon để thí điểm vào năm 2025.

Cơ hội thu hút đầu tư nhờ tín chỉ carbon

Các chuyên gia đánh giá TP.HCM có thể sử dụng bù trừ carbon để thu hút tài chính và đầu tư về khí hậu.