Tag: Times Higher Education (THE)

Việt Nam có 6 đại diện vào bảng xếp hạng đại học thế giới

Trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2024 của tạp chí Times Higher Education vừa công bố, có 6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

9 trường đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững theo THE 2023

Times Higher Education (THE) ngày 1-6-2023 đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023.

4 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng các đại học trẻ tốt nhất thế giới THE 2022

Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng Young University Rankings 2022 - xếp hạng các Đại học trẻ tốt nhất thế giới 2022. Theo đó, Việt Nam có 4 trường đại học được xếp hạng, tăng 2 trường so với năm 2021.

Top 5 đại học Việt Nam ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022 (THE)

Times Higher Education (THE) vào ngày 19-10-2021 đã công bố bảng xếp hạng THE Emerging Economies University Rankings 2022 - Xếp hạng Đại học (ĐH) Thế giới ở các Nền Kinh tế Mới nổi năm 2022.