Tag: tim rắn

Tim rắn hổ mang còn đập vào top món ăn kinh dị nhất thế giới

TTO - Tim rắn hổ mang còn đập dùng kèm với rượu mạnh pha tiết rắn là một món ăn ở Việt Nam được xếp vào hàng 'kinh dị' cùng nhiều món ăn truyền thống khác trên thế giới.