​Tìm nguồn nước ngầm tại vùng khan hiếm nước

05/03/2015 00:10 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Hiện nay, việc khai thác và cung cấp nước sạch tại các vùng núi cao và một số vùng ở miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ đang gặp nhiều khó khăn do nguồn nước khan hiếm, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, tăng khoảng cách vùng, miền, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

TknDNL5E.jpg

Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, khu vực Bắc Bộ có 16 tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 12 tỉnh/thành phố, khu vực Nam Bộ có 12 tỉnh.

Chương trình trên được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 với 3 dự án thành phần, gồm: điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đặc trưng.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận