Tag: tìm lăng mộ Quang Trung

Xem clip tìm lăng mộ vua Quang Trung

TTO - Sau 10 ngày mở năm hố thăm dò lăng mộ vua Quang Trung, các nhà khảo cổ tìm thấy một số hiện vật bằng đất, đá, gạch, ngói, vữa, gốm, sứ, sành, kim loại... và một nền đá dạng tường thành.