Tag: tiêu bản động vật

Ngắm tiêu bản hươu sao, tê tê Java, đồi mồi dứa... tại bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh

Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam hiện lưu giữ hơn 3.700 bức ảnh, hơn 1.200 mẫu vật, tiêu bản động, thực vật.