Tag: tiếp viên không nhận lương

Hàng trăm tiếp viên Vietnam Airlines xin đi làm không nhận lương chức danh trong 2-3 tháng

TTO - Hàng trăm tiếp viên Vietnam Airlines đã tự nguyện đi làm bình thường nhưng không nhận lương chức danh trong vòng 2-3 tháng để cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.