Tag: tiền thuốc bảo hiểm y tế chi trả

Thuốc mới, chi phí hợp lý sẽ được đánh giá để bảo hiểm chi trả

So với các quốc gia trong khu vực, tỉ lệ chi từ tiền túi trong tổng chi khám, chữa bệnh của người dân tại Việt Nam vẫn còn khá cao, khoảng 45%.

Kháng sinh và thuốc trị ung thư ngốn nhiều tiền bảo hiểm y tế

TTO - Về cơ cấu chi phí thuốc do Bảo hiểm y tế chi trả, có 20 nhóm thuốc chiếm 86% chi phí, đứng đầu là kháng sinh, kế đến là thuốc trị ung thư, thuốc điều trị tăng huyết, vitamin và khoáng chất.