Tag: tiền tảo

Lo rửa tiền qua tiền ảo, Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện quy định

TTO - Chính phủ được giao sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.