Tag: Tiền tạm ứng sai

Sau ba kết luận của trung ương, tỉnh vẫn chưa đòi được tiền tạm ứng sai

TTO - Từ năm 2011-2015, Đắk Lắk chi hơn 55 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ngoài ngân sách và đến nay đã có ba kết luận thanh tra, kiểm tra của trung ương, tỉnh vẫn chưa đòi được tiền tạm ứng sai.