Tag: Tiến sĩ Evelyn Chan

Giảm nỗi sợ thủ thuật nhờ thực tế ảo

TTO - Khái niệm và thực tiễn về thực tế ảo (VR) đang thâm nhập vào cuộc sống mỗi ngày mà trước đây điều này chủ yếu gắn liền với ngành công nghiệp game.