Tag: tiến lên hiện đại

Thi viết về ngành kỹ thuật quân đội: Hành trình tiến lên hiện đại

Các phóng viên, biên tập viên, thông tin viên, cộng tác viên trong và ngoài quân đội có thể tham dự cuộc thi viết 'Ngành Kỹ thuật Quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại'.

Quân đội phải 'tinh, gọn, mạnh' để tiến lên hiện đại

TTO - Phấn đấu đến năm 2025, quân đội phải bảo đảm "tinh, gọn, mạnh", thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm tiền đề để từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.