Tag: tiên học lễ hậu học văn

Tương lai đáng sợ của 'cây giáo dục'

Chúng ta cần phải làm gì để cái "cây giáo dục" không rơi vào tình trạng như này?...

Rối loạn ngôn ngữ ở trường học

Trào lưu "rối loạn ngôn ngữ" không chỉ có trên mạng xã hội TikTok, Facebook...

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang: Trường tôi không treo khẩu hiệu nào, kể cả 'Tiên học lễ, hậu học văn'

TTO - Nhiều khẩu hiệu trong các trường học bấy lâu nay chỉ mang tính hình thức, tác dụng tích cực như mong muốn không còn nữa, nên bỏ đi hoặc không làm thêm nữa, theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang.

Lễ nghĩa có hạn chế tư duy sáng tạo?

TTO - Kiến nghị "Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo" của GS Trần Ngọc Thêm thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khuyến khích phản biện nhưng không trái với lễ nghĩa, đạo đức

TTO - Theo tôi, câu 'Tiên học lễ, hậu học văn' đến nay vẫn còn giá trị bởi nó đề cao lễ nghĩa, đạo đức của thành viên trong gia đình, học sinh trong học đường, con người trong xã hội.

Kiến nghị bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn': Giáo sư Trần Ngọc Thêm nói gì?

TTO - GS.TSKH Trần Ngọc Thêm nói: Xã hội muốn phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động.